Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawczeKlasa I

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz

Klasa II a

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz


Klasa II b

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz


Klasa III b

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz


Klasa IV

Język polski

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz

Matematyka

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    PobierzKlasa V a

Język polski

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
Matematyka

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz