Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawczeKlasa I

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
15.03. - 17.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
20.03. - 24.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
27.03. - 30.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz
22.06. - 26.06.2020 r. Author: mgr Anna Paździor    Pobierz


Klasa II a

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa    Pobierz
8.06. - 9.06.2020 r. Author: mgr Krystyna Śliwa | Pobierz


Klasa II b

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Danuta Grela    Pobierz
8.06. - 9.06.2020 r. Author: mgr Danuta Grela | Pobierz
15.06. - 19.06.2020 r. Author: mgr Danuta Grela | Pobierz
22.06. - 26.06.2020 r. Author: mgr Danuta Grela | Pobierz


Klasa III a

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Małgorzata Majerek    Pobierz


Klasa III b

Edukacja wczesnoszkolna

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
8.06. - 9.06.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    Pobierz
22.06. - 26.06.2020 r. Author: mgr Krystyna Romaniak    PobierzKlasa IV

Język polski

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
15.04. - 17.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak    Pobierz

Matematyka

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz
15.04. - 17.04.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz
15.06. - 19.06.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    PobierzKlasa V a

Język polski

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
15.04. - 17.04.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz    Pobierz
22.06. - 26.06.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz Pobierz

Matematyka

30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Irena Hobot    Pobierz