Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Sukcesy szkoły

Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych, osiągając sukcesy na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także w konkursach międzynarodowych.

Osiągnięcia artystyczne:


  W latach1989 - 2003- uczniowie uzyskali w konkursach ogólnopolskich: 6 nagród i 4 wyróżnienia, w konkursach wojewódzkich: 13 nagród i 14 wyróżnień,

  2004 r.
  Regionalny Konkurs Plastyczny "Niezapominajka- I nagroda i zbiorowe wyróżnienie, Wojewódzki Konkurs Plastyczny " Uroda świata wokół mnie" - I nagroda w dziedzinie grafiki, II nagroda w dziedzinie malarstwa i nagroda specjalna,

  2005 r.
  XXX Wojewódzki Konkurs Plastyczny " Matka w oczach dziecka"- 1 nagroda, 1 wyróżnienie, 1 kwalifikacja do wystawy, Ogólnopolski Konkurs "Tęcza"- 2 nagrody, 3 wyróżnienia, Konkurs Plastyczny "Prąd naszym bezpiecznym przyjacielem"- etap ogólnopolski- wyróżnienie i wystawa prac w Pałacu Kultury w Warszawie,

  2006 r.
  XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Krajobraz Polski - tradycje, współczesność, przyszłość"- 2 nagrody, 1 wyróżnienie, Wojewódzki Konkurs Plastyczny " Matka w oczach dziecka"-1 nagroda, 1 wyróżnienie, XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Krajobraz Polski - tradycje, współczesność, przyszłość" - 1 nagroda, 1 wyróżnienie,
  2007 r.
  II Edycja Konkursu Regionalnego " Zwierciadło"- Grand Prix konkursu, Regionalny Konkurs Plastyczny " Kiedy dzwonię po straż pożarną"- 2 nagrody, 1 wyróżnienie, IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Kiedy dzwonię po straż pożarną" - 1 wyróżnienie,

  2008 r.
  Regionalny Konkurs Plastyczny " Bezpieczna energia…."- wyróżnienie,

  2009 r.
  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Teatru Groteska" Niezwykłe przygody Calineczki" - wyróżnienie,

  2010 r.
  Regionalny Konkurs Plastyczny " Zwierciadło"- I nagroda i 2 wyróżnienia, Ogólnopolski Konkurs "Krajobraz Polski - tradycje, współczesność, przyszłość"- I nagroda,

  2011 r.
  Regionalny Konkurs Plastyczny " Zwierciadło" - I nagroda, XXXIII Ogólnopolski Konkurs "Krajobraz Polski - tradycje, współczesność, przyszłość"- 1 nagroda, 10 nominacji do wystawy, Międzynarodowy Konkurs Literacko - Plastyczny "Polak - to brzmi dumnie" - wyróżnienie,

  2012 r.
  Małopolski Konkurs "Miłość chrześcijańska wg Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - I miejsce i wyróżnienie, Ogólnopolski Konkurs "20 lat Państwowej Straży Pożarnej" - 1 nagroda,

  2013 r.
  XII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego " Jan Paweł II- Patron Najgodniejszy"- wyróżnienie, VIII Edycja Konkursu Plastycznego "Zwierciadło" -II nagroda,

  2014 r.
  Wojewódzki Konkurs "Upominek dla zwierzaczka" - 2 nagrody i 9 wyróżnień, X Edycja Małopolskiego Konkursu Plastycznego "Szukamy drugiego Andersena" - wyróżnienie, IV Edycja Międzynarodowego Konkursu " Przyroda w kolorach" - w kategorii formy przestrzenne I miejsce, II miejsce i 2 wyróżnienia.

  2015 r.
  V Edycja Międzynarodowego Konkursu " Przyroda w kolorach" - tajemniczy las" I nagroda,, wyróżnienie X Regionalny Konkurs Plastyczny " Zwierciadło" - I nagroda,
  Od wielu lat, pod fachową opieką p. Ryszardy Gaździckiej, nauczyciela plastyki,w szkole działa Galeria "Miniaturka", gdzie organizowane są na bardzo wysokim poziomie wystawy prac nie tylko uczniów, ale też absolwentów szkoły i profesjonalnych artystów.

Osiągnięcia i nagrody w dziedzinie sportu:

  2003 r.
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Głogów Małopolski - III miejsce,

  2004 r.
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Głogów Małopolski - II miejsce,
  -Finał Wojewódzki IX Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa - Nowy Sącz - II miejsce,
  -Ogólnopolski Półfinał IX Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa - Kamienica - I miejsce,
  -Finał IX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa - Wronki - V miejsce,
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Mistrzów- Chełm - IX miejsce,

  2005 r.
  -Finał Wojewódzki Coca - Cola Cup w kategorii szkół podstawowych chłopców - II miejsce,
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Głogów Małopolski - II miejsce,
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Elbląg- I miejsce,

  2006 r.
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Elbląg- IV miejsce,
  -Finał Wojewódzki Coca - Cola Cup w kategorii szkół podstawowych chłopców- I miejsce,

  2007 r.
  -Finał Wojewódzki IX Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa w kategorii dziewcząt- III miejsce,
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Głogów Małopolski - IV miejsce,
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Elbląg- IX miejsce,

  2008 r.
  -Finał Wojewódzki Coca - Cola Cup w kategorii szkół podstawowych chłopców- IX miejsce,

  2009 r.
  -Ogólnopolski Turniej Piłkarski Uczniowskich Klubów Sportowych "Gorce 2009"- VI miejsce,

  2010 r.
  -Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Elbląg- I miejsce.

  2014 r.
  -Finał województwa małpolskiego w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców - Nowy Targ.

  2015 r.
  -Finał województwa małopolskiego turnieju piłki nożnej o Puchar Tymbarku
  -Turniej piłki nożnej im. Gustawa Grochala - II miejsce, Kacper Makusek - zdobył tytuł najlepszego piłkarza turnieju.

  W 1998r. przy szkole powstał UKS " Jedynka", którego prezesem jest p. Zdzisław Krupa.
  W 2005r., za pracę z młodzieżą i wybitne osiągnięcia sportowe, UKS otrzymał nagrodę Starosty powiatu myślenickiego, a w 2011r., nagrodę Wójta Gminy Tokarnia, za całokształt działalności sportowo - rekreacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży.

Osiągnięcie w konkursach:
literackim, humanistycznym, biblijnym, przyrodniczym, historycznym:

  W 2003r. w Międzynarodowym Konkursie Literackim
  " Recenzja Książki z Kanonu Szkolnych Lektur Obowiązkowych"
  organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich
  - III miejsce i wyróżnienie ( op. p. Elżbieta Pęcek).

  Małopolski Konkurs Humanistyczny - opiekun p. Elżbieta Pęcek
  2003 r. - 2 uczniów finalistami,
  2011 r. - 1 uczeń finalistą.

  Małopolski Konkurs Przyrodniczy - opiekun p. Jadwiga Pietrzak
  2011 r. - 1 uczennica finalistką,
  2015 r. - 1 uczeń finalistą.

  Małopolski Konkurs Biblijny - opiekun p. Bożena Smolak
  2014 r. - 1 uczeń laureatem.

  Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - opiekun p. Zofia Makuch
  2013 r. - 1 uczeń laureatem,
  2015 r. - 1 uczennica finalistką.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli nagrody w różnorodnych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych :

  Ogólnopolski Konkurs Korespondencyjny "Kardynał Stefan Wyszyński"
  dla kl. IV - VI - opiekun p. Jolanta Kiełtyka
  2011 r. - I miejsce.

  Ogólnopolski Konkurs Korespondencyjny "Kardynał Stefan Wyszyński" - scenariusz (konkurs dla nauczycieli)
  2011 r. - I miejsce p. Jolanta Kiełtyka.

  Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Najmłodszych "Entliczek-Pentliczek" - opiekun p. Krystyna Śliwa
  2015 r. - I i III miejsce.

  Całoroczny Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych Gminy Tokarnia "Suma - Superliga Matematyczna"
  - opiekun p. J Kiełtyka 2003 r. - I i II miejsce.

  Święto Niezapominajki w Pcimiu "Kwiotki dlo Zośki" - opiekun p. Jolanta Kiełtyka
  2005 r. - I miejsce i wyróżnienie.

  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim dla kl. V i VI - opiekun p. Jolanta Kieltyka
  2006 r. - 3 nagrody.

  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Miłość chrześcijańska według Kardynała Stefana Wyszyńskiego" w Nowym Sączu - opiekun p. Jolanta Kiełtyka
  2012 r. - I miejsce i wyróżnienie.

  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły - opiekun p. Jolanta Kiełtyka
  2014 r. - II i III miejsce.
Corocznie szkoła bierze udział w gminnych turniejach i konkursach:


  Gminny Turniej Wiedzy o Ziemi Tokarskiej - opiekun p. Zofia Makuch
  2011 r. - I miejsce.

  Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej
  2006 r. - II miejsce, opiekun p. Anna Paździor
  2008 r. - I miejsce, opiekun p. Anna Paździor
  2014 r. - III miejsce, opiekun p. Małgorzata Majerek
  2015 r. - III miejsce, opiekun p. Małgorzata Majerek

  Gminna i Powiatowa Olimpiada Sportowa dla kl. II i III - opiekun p. Małgorzata Majerek
  2014 r. - III miejsce w powiecie,
  2015 r. - II miejsce w powiecie.

  Gminny Konkurs Języka Angielskiego - opiekun p. Katarzyna Wójtowiec- Sraga
  2015 r. - I i III miejsce.

  Gminny Konkurs Matematyczny "Mistrz Tabliczki Mnożenia" - p. Anna Paździor, p. Krystyna Śliwa
  2015 r. - I i II miejsce .

  Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotyczno - Historycznej
  im. Jadwigi Apostoł - Staniszewskiej - opiekun p. Krystyna Śliwa
  2014 r. - I miejsce (klasa IV-VI) , II miejsce (klasa I-III),
  2015 r. - I , II i III miejsce.

  Gminny Konkurs Plastyczno - Recytatorski "Cztery Pory Roku"
  - opiekunowie : p. R.Gaździcka , p. K.Śliwa , p. E.Pęcek
  2015 r. - nagroda główna i wyróżnienie.

  Gminny Konkurs Plastyczny z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - opiekun p. Ryszarda Gażdzicka
  2015 r. - I, II i III miejsce.

  Gminny Konkurs Plastyczny "Niezwykłe miejsca w gminie Tokarnia - pejzaż wiosenny" - opiekun p. Ryszarda Gaździcka
  2015 r. - nagroda główna i wyróżnienie dla kl.I - III.


  W naszej szkole organizowane były wyjazdy na "Zielone szkoły"( p. D. Grela, p. E. Kawończyk, p. Z. Krupa),
  Od 1998r. organizowane są dla uczniów wakacyjne wyjazdy nad morze na obozy rekreacyjno- sportowo - profilaktyczne (p. Z. Krupa).