Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Informacje o ochronie danych osobowych    Czytaj

Informacje o systemie monitoringu w szkole    Czytaj

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego    Czytaj