Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Projekty unijne realizowane w naszej szkole

Kapitał ludzki Unia Europejska Gmina Tokarnia Europejski Fundusz Społeczny"Młodzi i kompetentni - cykl zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla uczniów gimnazjów z gminy Tokarnia" zobacz plakat
- projekt realizowany przez Gminę Tokarnia - Zespół Obsługi Szkół w Tokarni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Priorytet X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt będzie realizowany w następujących placówkach:
- Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie, 32-435 Krzczonów 82
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni, 32-436 Tokarnia 379.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 30.06.2019 r.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych wśród 96 uczniów gimnazjów z gminy Tokarnia oraz rozwój umiejętności zawodowych 9 nauczycieli dopasowanych do aktualnych potrzeb uczniów do 30 czerwca 2019 r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajęcia pozalekcyjne:
- Przygoda z wiedzą - zajęcia fizyczno-chemiczne
- Światem rządzą liczby i ja - zajęcia matematyczne
- Centrum robotyki - zajęcia informatyczne
- Geografia - moja mapa do sukcesu - zajęcia realizowane wyłącznie w SP nr 1 w Tokarni.

W projekcie weźmie udział zostanie 96 uczniów, w tym :
- 56 uczniów SP nr 1 w Tokarni
- 40 uczniów ZPO w Krzczonowie

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście,
w okresie rekrutacji w Szkolnych biurach projektu w dniach 18.09.2017 r. - 27.09.2017 r., w godzinach 8:00 - 13:00.
Każdy kandydat ma obowiązek złożenia w procesie rekrutacyjnym:
1) Formularza rekrutacyjnego - załącznik nr 1 do Regulaminu.
2) Oświadczenia uczestnika projektu - załącznik nr 2 do Regulaminu.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.
Załączniki:
- Regulamin
- Formularz rekrutacyjny
- Oświadczenie

"Projekt Norweski"
- profilaktyka próchnicy, profilaktyka otyłości, profilaktyka wad postawy.


"Owoce w szkole"
- dla klas I - III projekt realizowany ciągle od kilku lat.


"Już pływam"
- dla klas I - III projekt realizowany ciągle od kilku lat.


"Radosna szkoła"
- pozyskano pomoce dydaktyczne dla klas I - III.


"DiAMEnT"
- dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"
- dla uczniów klas pierwszych.


"Kraków - Moja Skarbnica Wiedzy"
- dla klas IV - VI (warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne
i wycieczki do Krakowa). .


"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III"
- zajęcia dla uczniów zdolnych, dla uczniów mających trudności w nauce
oraz pozyskanie środków dydaktycznych.


"Aktywność - recepta na nudę"
- zajęcia dla klas I -III.


"Śladami Piastów - u początków państwa polskiego"
- uczniowie zwiedzili Gniezno, Poznań, Biskupin, Częstochowę, Licheń.


"Śladami Piastów i nie tylko"
- uczniowie zwiedzali Kraków.


"Kim jestem? - tradycja, kultura, zdrowie":
- "Śladami Ojca Świętego"(uczniowie zwiedzali Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Inwałd, Kraków),


-"Bieszczady - Śladami Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" ( uczniowie zwiedzali Biecz, Iwonicz Zdrój, Duklę, Komańczę, Lesko, Solinę, Sanok, Myczkowce, Łańcut, Tarnów, Bochnię),


-"Ginące ludowe rzemiosła i umiejętności" ( zwiedzanie skansenu w Zubrzycy Górnej).


"Rozwijamy skrzydła"
zajęcia dla klas IV - VI (dla uczniów zdolnych i mających trudności, pozyskiwanie środków dydaktycznych oraz wyjazdy edukacyjne):


-"Nauka żywego słowa",


-"Oczami wyobraźni",


-"Step by step" (zajęcia z języka angielskiego),


-"Komputer moje okno na świąt",


-"Ekstraklasa matematyczno-przyrodnicza".