Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018

  - mgr Ewa Kawończyk - dyrektor, chemia, matematyka

  - mgr Tomasz Sum - wicedyrektor, wychowanie fizyczne

  - mgr Małgorzata Majerek - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  - mgr Krystyna Romaniak - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  - mgr Anna Paździor - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  - mgr Krystyna Śliwa - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne


  - mgr Danuta Grela - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  - mgr Elżbieta Krupa - język polski, rewalidacja indywidualna,
    zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


  - mgr Beata Kiełbowicz - język polski, rewalidacja indywidualna,
    nauczanie indywidualne - język polski


  - mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga - język angielski

  - mgr Anna Pasiowiec - historia, wiedza o społeczeństwie,
     wychowanie do życia w rodzinie


  - mgr inż. Agata Sępiak - język angielski, nauczanie indywidualne - język angielski

  - mgr Anna Nowak - język angielski

  - mgr Monika Chac - język niemiecki, nauczanie indywidualne - język niemiecki

  - mgr Jolanta Kiełtyka - matematyka, świetlica,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - matematyka


  - mgr inż. Zofia Pachura - matematyka, nauczanie indywidualne - matematyka

  - mgr Irena Hobot - matematyka

  - mgr Agata Jugowiec - chemia, fizyka, rewalidacja indywidualna,
    nauczanie indywidualne - chemia, fizyka, doradztwo zawodowe


  - mgr Anna Sum - biologia, wychowanie fizyczne,
     nauczanie indywidualne - biologia


  - mgr inż. Monika Sobala -fizyka, informatyka, zajęcia techniczne,
     nauczanie indywidualne - zajęcia techniczne, koło zainteresowań (robotyka)


  - mgr Renata Durek - geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa,
    nauczanie indywidualne - edukacja dla bezpieczeństwa, geografia


  - mgr Ryszarda Gaździcka - edukacja plastyczna, plastyka, muzyka,
    zajęcia artystyczne


  - mgr Kazimierz Gaździcki - muzyka, zajęcia artystyczne

  - mgr Zdzisław Krupa - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

  - mgr Bożena Smolak - język polski, religia

  - ksiądz mgr Krzysztof Litwa - religia

  - mgr Ewelina Jędrocha rewalidacja indywidualna (zajęcia surdo - logopedyczne)

  - mgr Katarzyna Kucała - zajęcia logopedyczne

  - mgr Aneta Knet - biblioteka

  - mgr Maria Papież - pedagog, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Wychowawstwa

  - klasa I - mgr Anna Paździor
  - klasa II a - mgr Krystyna Śliwa
  - klasa II b - mgr Danuta Grela
  - klasa III a - mgr Małgorzata Majerek
  - klasa III b - mgr Krystyna Romaniak
  - klasa IV - mgr Anna Sum
  - klasa Va - mgr Ryszarda Gaździcka
  - klasa Vb - mgr Irena Hobot
  - klasa VIa - mgr Renata Durek
  - klasa VIb - mgr inż. Monika Sobala
  - klasa VII - mgr Jolanta Kiełtyka
  - klasa VIII - mgr Zdzisław Krupa