Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018

  - mgr Ewa Kawończyk - dyrektor, chemia, matematyka

  - mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga - wicedyrektor, język angielski

  - mgr Małgorzata Majerek - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  - mgr Krystyna Romaniak - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  - mgr Anna Paździor - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  - mgr Krystyna Śliwa - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne


  - mgr Danuta Grela - edukacja wczesnoszkolna,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  - mgr Elżbieta Pęcek - język polski, zajęcia wyrównawcze - język polski

  - mgr Elżbieta Krupa - język polski, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

  - mgr Beata Kiełbowicz - język polski, rewalidacja indywidualna,
    nauczanie indywidualne - język polski


  - mgr Zbigniew Stręk - historia, nauczanie indywidualne - historia, świetlica

  - mgr Anna Pasiowiec - historia, wiedza o społeczeństwie,
     wychowanie do życia w rodzinie


  - mgr inż. Agata Sępiak - język angielski, nauczanie indywidualne - język angielski

  - mgr Anna Nowak - język angielski

  - mgr Monika Chac - język niemiecki, nauczanie indywidualne - język niemiecki

  - mgr Jolanta Kiełtyka - matematyka, technika,
    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - matematyka


  - mgr inż. Zofia Pachura - matematyka, nauczanie indywidualne - matematyka

  - mgr Irena Hobot - matematyka

  - mgr Agata Jugowiec - chemia, fizyka, rewalidacja indywidualna,
    nauczanie indywidualne - chemia, fizyka, doradztwo zawodowe


  - mgr Anna Sum - biologia, wychowanie fizyczne,
     nauczanie indywidualne - biologia


  - mgr inż. Monika Sobala -fizyka, informatyka, zajęcia techniczne,
     nauczanie indywidualne - zajęcia techniczne, koło zainteresowań (robotyka)


  - mgr Renata Durek - geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa,
    nauczanie indywidualne - edukacja dla bezpieczeństwa, geografia


  - mgr Ryszarda Gaździcka - edukacja plastyczna, plastyka, muzyka,
    zajęcia artystyczne


  - mgr Kazimierz Gaździcki - muzyka, zajęcia artystyczne

  - mgr Zdzisław Krupa - wychowanie fizyczne

  - mgr Tomasz Sum - wychowanie fizyczne

  - mgr Danuta Burkat - gimnastyka korekcyjna, świetlica

  - mgr Bożena Smolak - religia

  - ksiądz mgr Krzysztof Litwa - religia

  - mgr Ewelina Jędrocha rewalidacja indywidualna (zajęcia surdo - logopedyczne)

  - mgr Katarzyna Kucała - zajęcia logopedyczne

  - mgr Aneta Knet - biblioteka

  - mgr Maria Papież - pedagog, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Wychowawstwa

  - klasa I a - mgr Krystyna Śliwa
  - klasa I b - mgr Danuta Grela
  - klasa II a - mgr Małgorzata Majerek
  - klasa II b - mgr Krystyna Romaniak
  - klasa III - mgr Anna Paździor
  - klasa IV a - mgr Ryszarda Gaździcka
  - klasa IV b - mgr Irena Hobot
  - klasa Va - mgr Renata Durek
  - klasa Vb - mgr inż. Monika Sobala
  - klasa VI - mgr Jolanta Kiełtyka
  - klasa VII - mgr Zdzisław Krupa
  - klasa VIII a - mgr Elżbieta Krupa
  - klasa VIII b - mgr Anna Pasiowiec
  Oddziały gimnazjalne
  - klasa III a - mgr Anna Sum
  - klasa III b - mgr inż. Zofia Pachura