Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Koronawirus - procedury


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Szkole Podstawowej nr 1 w TokarniPROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
obowiązująca w bibliotece szkolnej
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni