Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Nauczanie zdalne - klasa VIII


Język polski

23.03. - 27.03.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz Pobierz
30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Beata Kiełbowicz Pobierz

Język angielski

23.03. - 27.03.2020 r. Author: mgr inż. Agata Sępiak | Pobierz
30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr inż. Agata Sępiak | Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr inż. Agata Sępiak | Pobierz

Język niemiecki