Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Nauczanie zdalne - klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

23.03. - 27.03.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
Religia

23.03. - 27.03.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz      Prezentacja
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
Język angielski

23.03. - 27.03.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz

Gimnastyka korekcyjna