Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Gazetki szkolne.

Skład redakcyjny gazetki:
Redaktor naczelny : Aleksandra Kluska
Redaktorzy: Dawid Jędrocha, Faustyna Leśniak, Karolina Zadora,
Dominika Osielczak, Urszula Fiedor, Aleksandra Wojtasik,
Klaudia Mąka, Martyna Czarnota, Marzena Gemza
Opiekun: mgr Anna Pasiowiec, mgr Bożena Smolak

Rok szkolny 2015/2016.
  - Wrzesień - Październik
  - Listopad
  - Grudzień
  - Styczeń - Luty
Rok szkolny 2016/2017.
  - Wrzesień - Październik
  - Dzień Wszystkich Świętych
  - Listopad - Grudzień
Rok szkolny 2017/2018.
  - Wrzesień
  - Październik
  - Listopad
  - Grudzień
  - Styczeń
  - Luty
  - Marzec
  - Kwiecień
  - Maj
  - Czerwiec