Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Aktualności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej "RODO"), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni, zwane dalej "Administratorem". Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-436 Tokarnia 379 lub telefonując pod numer 12 2747018. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym jest Piotr Leśniak, pisząc na adres: iod@infopel.pl.
2. Dane osobowe uczniów wraz z ich rodzicami/opiekunami przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz w innych regulacjach. Dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią, wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły przetwarzane są na podstawie na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego z Państwa, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
9. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


-19.06.2019r.-Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

-12.06.2019r.-Chrzanów-4. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Chrzanowskiego Dzieci w Lekkiej Atletyce
  Amelia Gawlak - I miejsca w skoku w dal i w skoku wzwyż.
  Bartłomiej Leśniak - I miejsca w biegu na 60 m. i w skoku w dal
  Karina Pęcek - II miejsca w biegu na 60 m. i rzucie piłką lekarską
  Sebastian Hołda - II miejsca w skoku wzwyż i w skoku w dal
  Faustyna Romaniak - II miejsce w biegu na 60 m.
  Amelia Słonina - III miejsce w w biegu na 60 m.


-8.06.2019r.-Bielsko Biała-18. Międzynarodowy Mityng Beskidianathletic
  Izabela Romaniak - VI miejsce w biegu na 300 m.
  Bartłomiej Leśniak - IV miejsce w biegu na 600 m.
       Wyniki
 

-6-7.06.2019r.-AWF Warszawa-OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE FINAŁ NESTLE CUP-2019     Galeria

 

-03.06.2019r.-Dzień Dziecka dla klas I - V.

-01.06.2019r.-AWF Kraków-14. Otwarte Mistrzostwa Krakowa
Młodzików w Lekkiej Atletyce i 5. Otwarte Mistrzostwa Krakowa Dzieci Młodszych i Starszych w Lekkiej Atletyce

  Piotr Ciężkowski - II miejsce w biegu na 600 m.
  Małgorzata Hanusiak - II miejsce w pchnięciu kulą
  Bartłomiej Leśniak - III miejsce w biegu na 500 m.
  Izabela Romaniak - IV miejsce w biegu na 300 m.

Zobacz transmisję z zawodów      Galeria

-31.05.2019r.-Brzączowice-Powiatowa Olimpiada Sportowa kl. I-III.
31 maja reprezentacja uczniów SP nr 1 w Tokarni zdobyła II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Sportowej klas I-III w Brzączowicach. W zawodach brało udział dwunastu uczniów, po czterech z każdego rocznika. Olimpiada była okazją do sprawdzenia sportowych umiejętności dzieci oraz miejscem nawiązania nowych przyjaźni. Każdy z zawodników został uhonorowany medalem, a drużyna zdobyła puchar.


-24.05.2019r.-Tokarnia-GOKiS -Dzień Matki


-24.05.2019r.-XVI Gminny Konkurs Plastyczny Szkół Podstawowych

-24.05.2019r.-Skomielan Czarna -Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Zobacz pracę OSP Tokarnia

-Dnia 23.05.2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Akcji "Młodzi Głosują" organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. "Młodzi Głosują-Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019".
Uczniowie mieli możliwość zdobyć doświadczenie w podejmowaniu decyzji. Został wykorzystany materiał, który miał charakter edukacyjny i nie wspierał żadnego z kandydatów komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nie partii.-21.05.2019r.-Myślenice -Igrzyska Dzieci
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców


-11.05.2019-AWF Kraków-29. Międzynarodowy
Mityng Lekkoatletyczny "KRAK"

  Piotr Ciężkowski - III miejsce w biegu na 600 m.

-10.05.2019r.-Tokarnia -Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-10.05.2019r.-Tokarnia -Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-08.05.2019r.-Tokarnia -Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-08.05.2019r.-Tokarnia -Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-30.04.2019-Uroczysta akademia z okazji 228 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas IV.


-13.04.2019r.-Warszawa-Ogólnopolski Bieg Lekkoatletyka dla każdego!
przy Orlen Warsaw Marathon     WynikiPiotr Ciężkowski-wicemistrz Polski na 800 m.
Ogólnopolski Bieg Lekkoatletyka dla każdego! przy Orlen Warsaw Marathon
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni powołani Kadry Małopolski na
Ogólnopolski Bieg Lekkoatletyka dla każdego! przy Orlen Warsaw Marathon

-Patryk Bierówka-17 miejsce na 161 startujących
-Jan Słonina-59 miejsce na 161 startujących
-Dawid Jędrocha-52 miejsce na 161 startujących
-Faustyna Romaniak-182 miejsce na 383 startujące(Faustyna jest o dwa lata młodsza)
-Karina Pęcek- 38 miejsce na 262 startujące
-Izabela Romaniak- 25 miejsce na 383 starujace
-Bartłomiej Leśniak- 24 miejsce na 218 starujących
-Piotr Ciężkowski- 2 miejsce
-6.04.2019r.-Tarnów-Międzywojewódzkie Biegi Przełajowe Młodzików,
Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych
     Galeria      Zobacz nas na facebooku       Wyniki-2.04.2019r.-Tokarnia-Gminna Olimpiada Sportowa kl. I-III.

-30.03.2019r.-AWF Kraków-Mistrzostwa Województwa Małopolskiego
w Biegach Przełajowych     Wyniki      Galeria


- 28.03.2019r. -Tarnów - Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy "Wielka Liga Czytelników" - etap wojewódzki. W etapie wojewódzkim konkursu "Wielkiej Ligi Czytelników" uczniowie z klas 1-4 (Agnieszka Worwa kl. 2b, Bartosz Capek kl. 2b, Julia Capek kl. 4b) zajęli II miejsce.-16.03.2019r.-AWF Kraków-Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych     Wyniki      Galeria


rocznik 2004- Piotr Ciężkowski-II miejsce
rocznik 2007 - Patryk Bierówka - II miejsce, Dawid Jędrocha - III miejsce
rocznik 2010 - Faustyna Romaniak - III miejsce


-6.03.2019r.-Szkolne Koło Wolontariatu miało przyjemność gościć w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce Zdroju. Wyjazd został zrealizowany w ramach małopolskiego projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia". Wolontariusze z naszej szkoły zagrali dla dzieci przedstawienie pod tytułem "Smerfy". Młodzież podarowała także zebrane w ramach bożonarodzeniowej akcji CARITAS słodycze, suche artykuły spożywcze oraz przekazała ofiarę pieniężną na potrzeby podopiecznych. Uczniowie spotkali się z niezwykle miłym przyjęciem. Wspólnie spędzony czas dostarczył wiele emocji i radości.


-28.02.2019r.-Myślenice-Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy
"Wielka Liga Czytelników"-etap powiatowy

W etapie powiatowym konkursu Wielkiej Ligi Czytelniczej uczniowie z klas 1-4 ( Agnieszka Worwa 2b, Bartosz Capek 2b, Julia Capek 4b) zajęli pierwsze miejsce

a uczniowie z klas 5-8 (Wioletta Makuch 6, Sebastian Gwiżdż 8a, Bartłomiej Dyrcz 8a) zajęli drugie miejsce

Uczniowie z klas 1-4 zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego,
który odbędzie się 28 marca w Katowicach.


-28.02.2019r.-Dobczyce-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców


-22.02.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-22.02.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-19.02.2019r.-Pcim-Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
pt:"Chrząszcz brzmi w trzcinie, czyli wierszyki łamiące języki".   Zobacz


-14.02.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-14.02.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-13 lutego 2019 roku w szkole odbyło się spotkanie z podróżnikiem panem Joachimem. Zaprezentował on fotografie ze swojej podróży po Ameryce Południowej, głównie Amazonii. Towarzyszyły im bogate opisy dotyczące istotnych dla Amazonii informacji, masę ciekawostek, szeroki zakres wiedzy przyrodniczo-geograficznej, społeczno-kulturowej oraz historycznej. Pan Joachim ukazał uczniom nietypowe, pobudzające wyobraźnię i pełne humoru sytuacje będące nieodłącznym elementem podróży po Amazonii.Przybliżył trudne warunki bytowania lokalnych społeczności żyjących na krawędzi ubóstwa, a jednak szczęśliwych. Poprzez ukazanie tajemniczej i egzotycznej Amazonii zachęcił on uczniów nie tylko do poznawania odległych zakątków świata, ale także do podróżowania.

-31.01.2019r.-Zabawa karnawałowa

-W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka szkolna wzięła udział w ogólnopolskim konkursie czytelniczym: Wielka Liga Czytelników.
Konkurs ma na celu promocję czytelnictwa i czytania rodzinnego.
Do konkursu zapisało się 58 uczniów z klas 1 - 8. Uczniowie rozwiązywali 6 testów z 6 książek. Do etapu szkolno-bibliotecznego przeszło 16 uczniów z klas 1-4 i 16 uczniów z klas 5 - 8.
Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 6 uczniów:
Z klas 1-4: Julia Capek 4b, Bartosz Capek 2b i Agnieszka Worwa 2b.
Z klas 5-8: Bartłomiej Dyrcz 8a, Sebastian Gwiżdż 8a
i Wioletta Makuch 6 klasa.
Etap powiatowy odbędzie się 28 lutego w Myślenicach.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

-26.01.2019r.-Brzeszcze-Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Młodzików, Dzieci Starszych i Młodszych w Lekkiej Atletyce   Wyniki


-13.01.2019r.-Dzień Patrona Szkoły - Dniem Rodzinnego Kolędowania
- spektakl "Prymas"-zrealizowany przez Grupę Teatralną "Soli Deo"
z udziałem uczniów klas VI i VII.
Scenariusz-Marcin Kobierski, reżyseria i opiekun grupy p. mgr Beata Kiełbowicz.

- koncert Zespołu Akordeonowego i solistów Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach

- koncert Orkiestry Dętej OSP wraz ze Scholą Śnieżnej Pani z Tokarni

- występ Młodzieżowego Zespołu Regionalnego "Kliszczacy"

-21.12.2018r.-Wigilia szkolna.
21 grudnia Grupa Teatralna "Soli Deo" na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu zaprezentowała społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni
"Jasełka Karolinki".
Scenariusz-Marcin Kobierski, reżyseria i opiekun grupy p. mgr Beata Kiełbowicz.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.
Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Kolęda dla niobecnych

-7.12.2018r.-Wieczór bajek klas I - III.
07.12.2018r. grupa teatralna "Soli Deo" pod opieką p. mgr Beaty Kiełbowicz zaprezentowała swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas od 1 - 3 bajkę zatytułowaną "Smerfowe rozterki" - scenariusz i reżyseria mgr Beata Kiełbowicz. Spektakl otwierał Wieczór Bajek.

-6.12.2018r.-Mikołaj w szkole.


-16.11.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-16.11.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-15.11.2018r.-Jordanów-Konkurs "Funkcjonowanie organizmu człowieka"
zorganizowany przez Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

II miejsce - Katarzyna Gwiżdż, III miejsce - Izabela Ostój


-14-15.11.2018r.- "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci"
W dniach 14 oraz 15 listopada odbyły się warsztaty dla uczniów klas 7 i 8 w ramach programu "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań
w sieci". Jest to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska
w partnerstwie z Collegium Civitas.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Rozwój IT, łatwy i szybki dostęp do Internetu - w szkole, domu, własnym telefonie zmusza dorosłych, dzieci i młodzież do bezpiecznych zachowań. Należy chronić swoje dane, wizerunek, kontakty, prywatność. Ten projekt oraz jego trenerzy edukują uczniów, ich rodziców i nauczycieli właśnie w tym zakresie.
-9.11.2018r.- Uroczysty apel z okazji Święta NiepodległościApel przygotowali czniowie klas V pod opieką p. mgr Renaty Durek
i p. mgr inż. Moniki Sobali.


-08.11.2018r.-Związki frazeologiczne - wyrażenia, zwroty, frazy.
Program pomyślany i przygotowany dla młodzieży szkolnej jako uzupełnienie
wiedzy i wiadomości. Program prowadzili Wojciech Habera i Jacek Lecznar.


-08.11.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-07.11.2018r.-Skomielna Czarna-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-5.11.2018r.-Krzczonów-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-5.11.2018r.-Krzczonów-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce


-24.10.2018r.-Ślubowanie klas I.


-20.10.2018r.-Finał Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych
  Galeria       Wyniki-12.10.2018r.-Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej    Zobacz
Apel przygotowali uczniowie klas II
pod opieką p. mgr Małgorzaty Majerek i p. mgr Krystyny Romaniak

Dla wszystkich Nauczycieli
najlepsze, najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia zdrowia,
wyrozumiałości oraz cierpliwości.


-12.10.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-12.10.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-11.10.2018r.-Wiśniowa-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

-09.10.2018r.-Wiśniowa-Igrzyska Dzieci

Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

-05-06.10.2018r.-VIII Rajd Beskidzki Szlakami Walk o Niepodleglość
Dziesięcioosobowy PATROL o nazwie " ORZEŁ" pod opieką mgr Anny Pasiowiec
i mgr Renaty Durek złożony z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni w składzie:
1. Mateusz Makusek
2. Michał Leśniak
3. Jakub Słonina
4. Piotr Worwa
5. Małgorzata Wróbel
6. Zuzanna Tajs
7. Sebastian Gwiżdż
8. Szymon Hobot
9. Michał Hanusiak
10. Dawid Jędrocha
zdobył I miejsce w tegorocznym rajdzie.
W wydarzeniu brało udział 8 patroli ze szkół Gminy Tokarnia i Gminy Lubień.
W pierwzym dniu młodzież zdobyła szczyt Wielkiego Lubonia, a w drugim szczyt Szczebla.
Podczs wędrówki realizowana była gra patrolowa, która polegała na rozwiązywaniu wielorakich i różnorodnych zadań o tematyce niepodległościowej. Trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu znajomości bohaterów, sposobu walk przez nich wykorzystywanych oraz broni. Trzeba też było odpowiedzieć na pytania z zakresu pierwszej pomocy oraz wykorzystywania orientacji w terenie. Ponadto należało być spostrzegawczym i wykazać się umiejętnościami współpracy w grupie. Nasi uczniowie wykazali się wytrałością i znakomitą dyscypliną w czasie gry patrolowej realizowanej w VIII Rajdzie Beskidzkim.-06.10.2018r.-Wieliczka-"RUN SALT CUP Puchar Polski
w biegach dzieci na dystansach"."

Kategoria U-16 Kinga Proszkowiec- 100 m. - IV miejsce
Kategoria U-16 Piotr Ciężkowski- 300 m. - III miejsce
Kategoria U-12 Jan Słonina- 300 m. - III miejsce
Kategoria U-12 Patryk Bierówka- 300 m. - II miejsce
Kategoria U-12 Miłosz Bierówka- 300 m. - V miejsce
Kategoria U-12 Wojciech Jaroszewski- 300 m. - VI miejsce
Kategoria U-14 Katarzyna Słonina- 300 m. - V miejsce
Kategoria U-14 Karina Pęcek- 300 m. - VI miejsce


-05.10.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-05.10.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-04.10.2018r.-AWF Kraków-Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne
"Czwartki lekkoatletyczne".Wyniki     Galeria

-20.09.2018r.-AWF Kraków-Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne
"Czwartki lekkoatletyczne".Wyniki     Galeria

-15.09.2018r.-TOSiR-Tarnów-Otwarte Mistrzostwa Krakowa Dzieci Młodszych, Starszych i Młodzików w Lekkiej Atletyce.
Zobacz relację z zawodów      Wyniki


-13.09.2018r.-AWF Warszawa-Finał krajowy "Nestlé Cup 2018".
Wyniki  Galeria


-13.09.2018r.-AWF Kraków-Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne
"Czwartki lekkoatletyczne".Wyniki


- 03.09.2018 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.