Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

AktualnościKOMUNIKAT z dnia 23.09.2020 r.
Informuję, że login i hasło do dziennika elektronicznego rodzice mogą odebrać:
- w poniedziałek 5 października 2020 r. w godz. 8.30 - 15.00
- we wtorek 6 października 2020 r. w godz. 8.30 - 9.00
Prosimy, aby przyjść do szkoły w maseczce/przyłbicy z własnym długopisem.
Należy podejść do drzwi głównych szkoły i zadzwonić na dzwonek.
W przypadku kolejki prosimy o zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami. Login i hasło jest wydawane tylko rodzicom, nie może być wydane uczniowi, ani osobom trzecim. Rodzic potwierdza podpisem odbiór oraz zobowiązanie do nieujawniania loginu i hasła innym osobom.
Ewa Kawończyk - dyrektor
KOMUNIKAT z dnia 13.09.2020 r. godz. 15.00
W związku z kolejnym zakażeniem koronawirusem, tym razem u ucznia z klasy 7b, po ustaleniach z kierownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach i Wójtem Gminy Tokarnia, informuję:

- od dnia 14 września 2020 r. (poniedziałek) do odwołania - wszyscy uczniowie z klasy 7b nie przychodzą do szkoły, przebywają w domu na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym oraz kontynuują naukę w formie zdalnej;
- Sanepid będzie się kontaktował telefonicznie z rodzicami uczniów z klasy 7b i określi warunki kwarantanny;
- nauczyciele uczący w klasie 7b będą się kontaktowali z uczniami mailowo, telefonicznie, za pomocą komunikatorów oraz będą prowadzili zajęcia on-line w aplikacji Zoom, zgodnie z dotychczasowym podziałem godzin;
- na chwilę obecną, uczniowie z pozostałych klas i nauczyciele, pracują normalnie w formie stacjonarnej.

Jeszcze raz proszę uczniów o bezwzględne noszenie maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych szkoły.
Rodziców proszę o nie wchodzenie do szkoły, a w Strefie Rodzica o zachowanie dystansu między osobami ponad 1,5 m i stosowanie środków ochrony.
Ewa Kawończyk - dyrektor
KOMUNIKAT dnia 11.09.2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni informuje,
że w związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 jednego z nauczycieli, Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Myślenicach wydała następujące zalecenia:

1) kwarantanną objęty jest nauczyciel oraz jego rodzina;
2) szkoła nadal pracuje w trybie stacjonarnym;
3) należy bezwzględnie przestrzegać
Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni.
4) należy monitorować frekwencję uczniów;
5) w piątek 11.09.2020r. należy przeprowadzić gruntowną dezynfekcję powierzchni w budynku szkoły;
6) należy zachowywać dystans pomiędzy osobami.

W związku z powyższym, przypominam:
- do budynku szkoły mogą wchodzić tylko zdrowi uczniowie i pracownicy, dezynfekując ręce;
- poza salą lekcyjną uczniowie przebywają w maseczkach lub przyłbicach;
- rodzice uczniów klas I-IV mogą przebywać tylko w strefie rodzica i tylko w maseczkach lub przyłbicach, pod warunkiem zdezynfekowania rąk;
- nie wolno rodzicom wchodzić na teren szkoły, poza strefę rodzica;
- osoby odbierające dzieci ze świetlicy dzwonią na dzwonek znajdujący się w strefie rodzica i czekają tam na odbiór dziecka;
- rodzice i inne osoby, które mają sprawę do załatwienia w szkole, a nie mogą tego zrobić telefonicznie ani mailowo, mogą podejść do drzwi głównych, zadzwonić na dzwonek i czekać, aż wyjdzie do nich pracownik szkoły, nie wolno samowolnie wchodzić na teren szkoły;
- w przypadku choroby dziecka i skierowania go przez lekarza pierwszego kontaktu na test koronawirusa, proszę rodziców o telefoniczne poinformowanie sekretariatu szkoły o wyniku tego testu;

Kontakt ze szkołą: 12 2747 018, sptok@op.pl
- Kraków 6.09.2020 r. - 6. Otwarte Mistrzostwa Krakowa Dzieci Młodszych
i Starszych w Lekkiej Atletyce
     -Małgorzata Hanusiak - I miejsce w rzucie piłeczką palantową
     -Dawid Jędrocha - II miejsce w biegu na 1000 m.
KOMUNIKAT z dnia 3.09.2021r. E8 w 2021 r.
Informuję, że egzamin ósmoklasisty w 2021 roku odbędzie się w dniach:
25 (j. polski) - 26 (matematyka) - 27 (j. angielski) - maja 2021r.
W związku z tym:
1) dla niektórych uczniów możliwe jest dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Jakie są możliwe warunki i formy dostosowania możecie Państwo przeczytać pod linkiem:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Żeby dostosować warunki i formy pracy ucznia na egzaminie, opinia wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub zaświadczenie lekarskie powinny być dostarczone do szkoły do 15 października 2020r. (o ile do tej pory nie zostały dostarczone).
2) do 20 września 2020 r. prosimy rodziców o wypełnienie części A w deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie przez ucznia i odesłanie jej do wychowawcy. druk deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego

Ewa Kawończyk - dyrektor
KOMUNIKAT z dn. 1.09.2020 r. ubezpieczenie NW uczniów
Ubezpieczenie obejmuje okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. (do 30.09.2020 uczniowie są ubezpieczeni w firmie InterRisk).
Po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami na zebraniu w dniu 25.08.2020 Rada Rodziców rekomenduje najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia NW dla uczniów w firmie AVIVA.
W tym roku rodzice sami wybierają wysokość składki ubezpieczeniowej z 6 podanych wariantów. Polisę ubezpieczeniową zawieramy osobno dla każdego dziecka.
Ubezpieczyć ucznia można:
a) elektronicznie - wchodząc na podany link i postępując zgodnie z instrukcją znajdującą się w prezentacji,
b) papierowo - przez ręczne wypełnienie wydrukowanej deklaracji i dostarczenie jej w kopercie do sekretariatu szkoły wraz z wyliczoną kwotą wybranej składki ubezpieczeniowej
Wszystkie materiały znajdują się w zakładce: UBEZPIECZENIE NW
Rodzice mogą wybrać inną firmę ubezpieczeniową i tam ubezpieczyć dziecko, niemniej jednak do dnia 30.09.2020 proszeni są o dostarczenie (elektronicznie, telefonicznie, osobiście) numeru polisy NW ucznia wraz nazwą firmy ubezpieczającej.
KOMUNIKAT z dn. 1.09.2020 r. Rada Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców informuje, że na zebraniu w dniu 25.08.2020 r., w związku z okresem pandemii koronawirusa, Rada Rodziców przez aklamację przedłużyła o jeden rok szkolny kadencję obecnej Rady Rodziców. Ponadto, pozostawiono taką samą wysokość składki (30 zł od domu).
W tym roku składka nie będzie zbierana w gotówce. Składkę należy wpłacać na konto Rady Rodziców: 32 8591 0007 1231 0479 9575 0001.
W tytule przelewu proszę podać imiona, nazwisko i klasę uczniów.
Przewodnicząca Rady Rodziców: Anna Jędroszak - Leśniak
KOMUNIKAT z dn. 1.09.2020 świetlica szkolna
Jeżeli jesteś rodzicem / opiekunem prawnym i chcesz zapisać dziecko do świetlicy szkolnej to: - wydrukuj i wypełnij wniosek znajdujący się pod linkiem:
wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej
- prześlij skan lub czytelne zdjęcie obydwóch stron wypełnionego wniosku na adres poczty elektronicznej szkoły: sptok@op.pl
lub dostarcz do sekretariatu szkoły w formie papierowej.
- 01.09.2020 r. -Rozpoczęcie roku szkolnego.

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020_2021

Witam w nowym roku szkolnym 2020/21.
Ze względu na pandemię koronawirusa, w tym roku nie planujemy wspólnego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.
Odbędą się natomiast spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach (patrz: tabela poniżej).
Do szkoły mogą przyjść tylko uczniowie całkowicie zdrowi i ci, których domownicy nie są objęci kwarantanną.
Klasy I - IV będą się uczyły w salach lekcyjnych wyznaczonych na stałe na parterze, a klasy V - VIII - na piętrze.
Sugerujemy, aby uczniowie przebywając w częściach wspólnych szkoły (szatnie, korytarze, stołówka) zaopatrzeni byli w środki ochrony (maseczka, przyłbica).
Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
Rodzice zaopatrzeni w maseczkę lub przyłbicę, mogą przebywać tylko w strefie rodzica.
Wyjątek stanowi klasa 1, ale tylko w dniu 1 września 2020 r., dla której zostanie zorganizowane zebranie uczniów i rodziców (1 uczeń + 1 rodzic) w sali gimnastycznej.
Pozostałe informacje uczniowie uzyskają od wychowawców we wtorek.
Wszelkie procedury obowiązujące podczas pandemii będą umieszczane sukcesywnie w zakładce Koronawirus - procedury.
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

Pozdrawiam i życzę Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym.
Do zobaczenia! Ewa Kawończyk - dyrektor

klasa         miejsce,
godzina      
uczestnicy spotkania            wejście do szkoły          
klasa  1       sala gimnastyczna,
godz.10.00      
uczniowie,jeden rodzic,
wychowawca           
wejście główne
do szkoły          
klasa  2       sala nr 2,
godz.10.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło stołówki          
klasa 3a       sala nr 3,
godz.9.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło stołówki          
klasa 3b       sala nr 6,
godz.9.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło stołówki          
klasa 4a       sala nr 1,
godz.8.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło stołówki          
klasa 4b       sala nr 7,
godz.8.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło stołówki          
klasa 5       sala nr 13,
godz.8.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło hali          
klasa 6a       sala nr 12,
godz.8.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło hali          
klasa 6b       sala nr 18,
godz.9.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło hali          
klasa 7a       sala nr 11,
godz.9.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło hali          
klasa 7b       sala nr 15,
godz.10.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło hali          
klasa  8       sala nr 14,
godz.10.00      
uczniowie,wychowawca            wejście koło hali