Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Aktualności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej "RODO"), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni, zwane dalej "Administratorem". Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-436 Tokarnia 379 lub telefonując pod numer 12 2747018. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym jest Piotr Leśniak, pisząc na adres: iod@infopel.pl.
2. Dane osobowe uczniów wraz z ich rodzicami/opiekunami przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz w innych regulacjach. Dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią, wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły przetwarzane są na podstawie na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego z Państwa, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
9. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


-7.12.2018r.-Wieczór bajek klas I - III.

-6.12.2018r.-Mikołaj w szkole.

-16.11.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-16.11.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-15.11.2018r.-Jordanów-Konkurs "Funkcjonowanie organizmu człowieka"
zorganizowany przez Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

II miejsce - Katarzyna Gwiżdż, III miejsce - Izabela Ostój


-14-15.11.2018r.- "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci"
W dniach 14 oraz 15 listopada odbyły się warsztaty dla uczniów klas 7 i 8 w ramach programu "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań
w sieci". Jest to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska
w partnerstwie z Collegium Civitas.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Rozwój IT, łatwy i szybki dostęp do Internetu - w szkole, domu, własnym telefonie zmusza dorosłych, dzieci i młodzież do bezpiecznych zachowań. Należy chronić swoje dane, wizerunek, kontakty, prywatność. Ten projekt oraz jego trenerzy edukują uczniów, ich rodziców i nauczycieli właśnie w tym zakresie.
-9.11.2018r.- Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

Apel przygotowali czniowie klas V pod opieką p. mgr Renaty Durek
i p. mgr inż. Moniki Sobali.


-08.11.2018r.-Związki frazeologiczne - wyrażenia, zwroty, frazy.
Program pomyślany i przygotowany dla młodzieży szkolnej jako uzupełnienie
wiedzy i wiadomości. Program prowadzili Wojciech Habera i Jacek Lecznar.


-08.11.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-07.11.2018r.-Skomielna Czarna-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-5.11.2018r.-Krzczonów-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-5.11.2018r.-Krzczonów-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce


-24.10.2018r.-Ślubowanie klas I.


-20.10.2018r.-Finał Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych
  Galeria       Wyniki-12.10.2018r.-Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej    Zobacz
Apel przygotowali uczniowie klas II
pod opieką p. mgr Małgorzaty Majerek i p. mgr Krystyny Romaniak

Dla wszystkich Nauczycieli
najlepsze, najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia zdrowia,
wyrozumiałości oraz cierpliwości.


-12.10.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-12.10.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-11.10.2018r.-Wiśniowa-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

-09.10.2018r.-Wiśniowa-Igrzyska Dzieci

Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

-05-06.10.2018r.-VIII Rajd Beskidzki Szlakami Walk o Niepodleglość
Dziesięcioosobowy PATROL o nazwie " ORZEŁ" pod opieką mgr Anny Pasiowiec
i mgr Renaty Durek złożony z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni w składzie:
1. Mateusz Makusek
2. Michał Leśniak
3. Jakub Słonina
4. Piotr Worwa
5. Małgorzata Wróbel
6. Zuzanna Tajs
7. Sebastian Gwiżdż
8. Szymon Hobot
9. Michał Hanusiak
10. Dawid Jędrocha
zdobył I miejsce w tegorocznym rajdzie.
W wydarzeniu brało udział 8 patroli ze szkół Gminy Tokarnia i Gminy Lubień.
W pierwzym dniu młodzież zdobyła szczyt Wielkiego Lubonia, a w drugim szczyt Szczebla.
Podczs wędrówki realizowana była gra patrolowa, która polegała na rozwiązywaniu wielorakich i różnorodnych zadań o tematyce niepodległościowej. Trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu znajomości bohaterów, sposobu walk przez nich wykorzystywanych oraz broni. Trzeba też było odpowiedzieć na pytania z zakresu pierwszej pomocy oraz wykorzystywania orientacji w terenie. Ponadto należało być spostrzegawczym i wykazać się umiejętnościami współpracy w grupie. Nasi uczniowie wykazali się wytrałością i znakomitą dyscypliną w czasie gry patrolowej realizowanej w VIII Rajdzie Beskidzkim.-06.10.2018r.-Wieliczka-"RUN SALT CUP Puchar Polski
w biegach dzieci na dystansach"."

Kategoria U-16 Kinga Proszkowiec- 100 m. - IV miejsce
Kategoria U-16 Piotr Ciężkowski- 300 m. - III miejsce
Kategoria U-12 Jan Słonina- 300 m. - III miejsce
Kategoria U-12 Patryk Bierówka- 300 m. - II miejsce
Kategoria U-12 Miłosz Bierówka- 300 m. - V miejsce
Kategoria U-12 Wojciech Jaroszewski- 300 m. - VI miejsce
Kategoria U-14 Katarzyna Słonina- 300 m. - V miejsce
Kategoria U-14 Karina Pęcek- 300 m. - VI miejsce


-05.10.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-05.10.2018r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-04.10.2018r.-AWF Kraków-Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne
"Czwartki lekkoatletyczne".Wyniki     Galeria

-20.09.2018r.-AWF Kraków-Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne
"Czwartki lekkoatletyczne".Wyniki     Galeria

-15.09.2018r.-TOSiR-Tarnów-Otwarte Mistrzostwa Krakowa Dzieci Młodszych, Starszych i Młodzików w Lekkiej Atletyce.
Zobacz relację z zawodów      Wyniki


-13.09.2018r.-AWF Warszawa-Finał krajowy "Nestlé Cup 2018".
Wyniki  Galeria


-13.09.2018r.-AWF Kraków-Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne
"Czwartki lekkoatletyczne".Wyniki


- 03.09.2018 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.